onsdag

Ställning King of the Fjord efter den 15/9

Placering Seglare totalt poäng 12-jun 21-aug 24-aug 15-sep
1 Daniel Borgelind 3,4 0,7 0,7 22 2
2 Anders Bjorkqvist 5,7 3 2 22 0,7
3 Micael Svensson 13 6 5 3 5
4 Jesper Kinnas 14 7 3 22 4
5 Peter Hagstrom 15,7 8 22 0,7 7
6 Daniel Tobiasson 18 12 8 2 8
7 Torbjorn Hellstrom 19 9 6 4 9
8 Daniel E.A. Gustafsson 21 10 22 5 6
9 Lars Nilsson 22 11 4 7 22
10 Erik Larsson 27 2 22 22 3
11 Lars Bjarkling 36 19 7 22 10
12 Ingemar Billqvist 37 17 22 9 11
13 Henrick Schill 45 15 22 8 22
14 Jan Sundin 48 4 22 22 22
15 Per Larsson 49 5 22 22 22
16 Ove Jansson 50 22 22 6 22
17 Lars Falk 52 18 22 22 12
18 Mats Dahlberg 57 22 22 22 13
19 Gustav Enocksson 57 13 22 22 22
20 Anders Lundvall 58 14 22 22 22
21 Daniel Hofmann 60 16 22 22 22

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar