King & Prince Of The Fjord


TTVK arrangerar en rullande vindsurfingtävling som riktar sig till vindsurfare i alla åldrar och alla färdighetsnivåer. Tävlingen pågår från 1 maj till och med 31 oktober. Syftet med tävlingen är att ha en bred tävlingsform där man på mycket skoj och lite allvar ska kunna prova på att tävla i speed-vindsurfing. En nyhet från 2020 är att SM ingår som en deltävling.

Tävlingsform
Man laddar sina det aktuella tävlingsdygnet på gps-speedsurfing.com. Vi använder de GPS-enheter som är tillåtna enligt GPS-speedsurfing.com. Vi mäter 5x10 sekunder på King of the Fjord och 1x10 sekunder för Prince of the Fjord. Dessa hittar du här.

Anmälan
Alla medlemmar i TTVK är automatiskt med i tävlingen när man postat upp en session från något av de utlysta tävlingstillfällena. Deltagaravgiften för medlemmar är 0 kronor.
Om man inte är medlem i TTVK så ska man betala in en anmälningsavgift 50:- per tävlingstillfälle inom 24 timmar innan tävlingsdygnet på klubbens bankgiro (ange namn och tävlingsdygn).

REGLER

Tävlingstillfälle
Tävlingsdatum utlyses av tävlingsledningen senast kl 19.00 dagen innan på TTVK.se och TTVK-gruppen på Facebook. Normalt sett så utlyses endast tävling om prognosen visar en medelvind på över 10 m/s på den del av dygnet då folk normalt är lediga från arbete. Riktvärdet för att utlysa tävling är att vi ska kunna köra snabbare än 30 knop per tävlingstillfälle. Om inte fem seglare klarar 5x10 sekunder snittfart över 28 knop ogiltigförklaras respektive tävlingstillfälle. Felavvikelser över 1 knop ogiltigförklaras.

Tävlingsområdet
För att delta i tävlingen så måste man segla i området norr om Tjolöholms Slott halvön, öster om Onsalahalvön och söder om Hanhals / Medeltidsborgen Hunehals plats. Se bilden till höger.
Vi kör så att säga mellan de två slotten.

Tävlingsledningen förbehåller sig att kunna flytta tävlingsområdet t ex till området söder om Tjölöholm vid något ensklit tillfälle. Detta meddelas i så fall på hemsidan samt Surfzone.

Bästa fart
Vi räknar bara varje deltagares bästa 5x10 sekunders snittfart per tävlingsdygn. 00.00-24.00. Sessionen ska laddas upp på GPS-Speedsurfing.com senast samma dygn. Som plats ska "Torkelstorp" anges. Var beredd på att RTK kan kräva in stickprov på din fil. Det är ett krav på att sträckan ska ha seglats på havsvattnet. Minst 6 personer krävs för att en tävling ska bli giltig. Endast 2 tävlingsdagar per vecka. SM ingår f r o m 2020 som en enda deltävling (men utan redovisade snittfarter, dvs SM kommer inte användas för att särskilja 2 seglare i King of the Fjords total ranking).

Om deltagaren har en Coros, Motion, Amaryllo, GT11 eller GT31 GPS-enhet så ska farten från den alltid användas. Doppler-läget måste då vara aktiverat vid avläsning när du redovisar din fart. 

Poängsystem
Vi återgår till de regler som ISAF har för vindsurfingA2 SERIES SCORES Sidan 62 och sidan 66 för övriga regler kring speedvindsurfing som ej finnes på denna sidan.  1 poäng till vinnare, 2 poäng till 2:an osv. DNC ger sista plats (totalt) plus 1 poäng. Vid lika poäng så gäller bästa 5x10 sekunders meters snittfart (från 2 tillfällen under samtliga tävlingstillfällen under säsongen).
1-2 seglingar borträknas 0
3 seglingar borträknas 1
4-6 seglingar borträknas 2
7-8 seglingar borträknas 3
9-11 seglingar borträknas 4
12-14 seglingar borträknas 5
15-16 seglingar borträknas 6
17-19 seglingar borträknas 7
20-22 seglingar borträknas 8
23+ borträknas 9
Säkerhet
Varje deltagare ska själv ta ansvar för var och hur han/hon seglar och kan diskvalificeras om han/hon utsätter sig själv eller andra för onödig fara. Om man använder extra vikter så måste dessa bäras upp av en väst eller motsvarande som ger en positiv flytkraft för vikterna. Våtdräkt etc räknas inte in som flythjälpmedel. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avblåsa tävlingen när som helst under tävlingsdygnet. Exempel på skäl kan vara åska, för mycket eller för lite vind eller andra annat skäl. Eftersom tävlingsområdet är mycket stort, är det viktigt att alla deltagare hjälper varandra om någon behöver hjälp. Underlåter man att ge hjälp till den som visar nödsignal kommer man att diskvalificeras. Den som ger hjälp i sådan omfattning att han/hon inte själv kan genomföra tävlingen kan ansöka om att få en skattad placering i den deltävlingen.

Utrustning
Bara vindsurfingutrustning är godkänt. Det är alltså samma regler som gäller för GPS-speedsurfing.com

Klasser
Under den löpande säsongen kommer den totala rankingen finnas på TTVK.se. 

Att tänka på
Det viktigaste är inte att vinna utan att njuta och ha roligt tillsammans!

King of the Fjords sedan 2010:
2022: Anders Björkqvist
2021: Daniel Borgelind
2020: Anders Björkqvist
2019: Daniel Borgelind
2018: Ove Jansson
2017: Erik Larsson
2016: Daniel Borgelind
2015: Anders Björkqvist
2014: Daniel Borgelind
2013: Daniel Borgelind
2012: Anders Björkqvist
Resultat 2012: http://ttvk.blogspot.se/p/king-of-fjord-2012.html
2011: Daniel Borgelind
Resultat 2011: http://ttvk.blogspot.se/2011/10/slutresultat-king-of-fjord-2011.html
2010: Daniel Borgelind
Resultat 2010: http://ttvk.blogspot.se/2010/11/kung-daniel.html