OmrådetOmrådet som vi seglar i är en del av  Kungsbackafjordens Naturreservat. Den enda delen som är undantagen från detta är den lilla båthamnen vid Torkelstorp som vi sjösätter våra brädor ifrån. Detta ställer speciellt ansvar på oss som seglar. Här kommer några ”dos and donts”.
Fågel eller fisk
Många grunda havsvikar är fulla med små fiskar och är därmed ett bra skafferi för sjöfågel. Vattnet runt Torkelstorp är inget undantag. Tidvis finns det väldigt mycket fåglar i området, uppåt 240 arter. Dom håller för det mesta till på den grunda delen in mot Äskatorp där vi ändå inte kan segla, men gör allt du kan för att undvika att störa fågelbeståndet när du seglar. Området vid Äskatorp och norra delen av Kalvö har tillträdesförbud mellan 1 mars och 30 juni. Det gäller även 50 meter ut i vattnet. Så segla inte nära land i onödan och trampa inte runt på strandängarna.


Grunda vikar och lågvatten
När det är normalt eller lågt vattenstånd finns vissa områden som är rejält mycket sten 10-40 cm under vattenytan. För att prata klarspråk så finns det 1000-tals stenar och vi har sett flera brädor och mängder av fenor gå i bitar de senaste åren. Se gul markering bilden till höger.

Håll Sverige Rent
Vi som vindsurfar ser ett gemensamt ansvar att hålla snyggt och rent i området. Det gäller att vi hjälps åt att dels plockar upp gamla nedhalslinor och kexchokladspapper som vi tappar i blåsten men också har en extra skäppåse i bilen och tar med skräp som andra råkat lämna. Detsamma gäller om du hittar skräp längs stranden, ta upp och ta med, även om DU inte lagt dit det! Hittar du bojar, käppar mm som du ej kan ta med, lägg det vid kanten av parkeringarna, så kan vi ta hand om dem på någon av våren städ-dagar.

Flagga inte i onödan
Att sätta upp reklamtält och beach-flaggor på parkeringen kanske uppfattas som snyggt, men ej av alla. Därför gör vi inte det i onödan och om vi vill eller måste, så frågar vi markägarna först.

Koll på området
Många båthamnar drabbas ofta av stölder. Men tack vare vår höga närvaro i Torkelstorp så är det mera ovanligt här än på många andra ställen. Om du ser något misstänkt, t ex någon som lyfter av en motor, gå fram och prata med dem och anteckna bilnumret. Denna omsorg är ömsesidig, då vi har nytta av båtägarnas närvaro så vi slipper stölder.

Var rädd om fåren och kossorna. I vår logotyp så har vi dessa härliga får och djuren hjälper till att hålla strandängarna öppna. Om de råkar komma innanför staketet, så får du gärna valla tillbaka dem.

Parkering och HASTIGHETER


Vi som vindsurfar parkerar INTE på gräsmattorna närmast båthamnen. Den ytan är till för dem som har båtplatser. Om det är möjligt så står vi på den del med grus där det finns parkeringsskyltar. Vidare så parkerar vi INTE på norra delen av gräsmattan, norr om de upplagda båtarna.

Och när vi kör till och från Torkelstorp så följer vi de hastighetsbegränsningar som finns och använder alltid den södra infarten från Fjärås.