måndag

Årsmöte i Torkelstorps Båt- och badföreningIdag har några representanter av TTVK:s styrelse varit på årsmöte i Badföreningen. Det är en annan förening som verkar för att återställa piren till samma skick som den var på 50-talet. Flera av markägarna är aktiva i den föreningen och genom att samverka med dem så kan vi verka för att t ex få bättre toaletter etc. Under deras styrelsemöte hände två oväntade saker, dels att mota tillbaka kvigorna som smitit in sjövägen från hagen bredvid och dels att en vindsurfare råkade i sjönöd halvvägs till Kalvö. Han hade slagit i foten och det var 5 m/s nord-ost frånlandsvind, dessutom förklarade han att han "bara kunde segla åt ena hållet...". Ordförande i Badföreningen ställde upp med båt och Daniel och undertecknad deltog i räddningsinsatsen. I övrigt så slutade mötet med att vi även i fortsättningen kommer ha goda relationer med vår systerförening. Vi uppmanar så många av TTVK:s medlemmar att lägga 100:- till Badföreningens plusgiro 51 85 64 - 0 och på så vis stödja deras arbete. När det gäller återställandet av piren så har man fått ett positivt besked från Länsstyrelsen men att arbetet måste utföras på vintern "för att inte grumla vattnet". På söndag den 6 juni är det arbetsdag och då kommer vi tillsammans med Badföreningen att göra fint på stranden och kringytorna. Vi samlas kl 10.00 och grillen kommer tändas vid 12.00.

söndag

TTVK-medlemmar körde Speedtävling i Klagshamn

Under helgen 29-30 Maj, körde flera TTVK-medlemmar Speedtävling i Klagshamn (Malmö), i "Wallén Sport Speed Cup". Bl.a. Placerade sig TTVK´s Daniel Borgelind som trea och Anders Björkqvist som 5:a! (Foto: Jan Lagerstedt, Surfclub Klagshamn)