Vind

Här hittar du viktiga länkar för vind och väder i området kring Kungsbackafjorden.

Torkelstorp 

TTVK har en egen vindmätare som sitter på 7 meters höjd vid hamnen i Torkelstorp.

https://www.windguru.cz/station/1059


Onsala/Råö (6 km rakt väster om Torkelstorp)