tisdag

Arbetsgrupp 2014 King of the Fjord2014 King of the Fjord

Jag har tillsatt en arbetsgrupp som förutsättningslöst ser över hur KoF skall genomföras 2014.
Resultatet presenteras på nästa årsmöte.
Gruppen består av:
Många ideer har cirkulerat under de senaste säsongerna, de flesta bra och vissa mindre bra.
Kontakta arbetsgruppen och framför dina synpunkter hur du vill att 2014 KoF skall genomföras.

/ ordf Lars Bjärkling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar